Yeni Yönetmeliğe Göre Laboratuvarda Kimler Çalışacak

Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği 25.08.2011 tarihinde yayınlandı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı; kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarlarda çalışacak personelin kimlerin oluşması gerektiğini tespit etti

Yayınlanan yönetmeliğe göre;

TEKNİK PERSONEL

a) Tekniker; meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar veya patoloji laboratuvar teknikleri programlarından mezun olan sağlık teknikeridir.
b) Teknisyen; sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun olan sağlık teknisyenidir.
c) Laboratuvarlar hizmet çeşitliliği ve kapasitesine göre; laborant ve astsubay teknikerleri ile veteriner sağlık yüksek okulu (ön lisans), meslek liselerinin kimya, gıda analizi ve su ürünleri analizi bölümü mezunları toplam en az bir yıl süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuvar veya laboratuvarlarda staj yaptığını ya da çalıştığını belgelemek kaydıyla laboratuvarda görev alabilirler. Üniversitelerin biyoloji, kimya, gıda, su ürünleri, veteriner hekimlik bölüm veya fakültelerinin mezunları toplam en az üç ay süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuvarda staj yaptığını ya da çalıştığını belgelemek kaydıyla tıbbi laboratuvarlarda görev alabilirler.
ç) Aside Dirençli Boyama Mikroskopisi yapacak teknik personelin uzmanı bulunan tüberküloz laboratuvarında en az beş gün eğitim aldığını ve başarılı olduğunu belgelendirmesi zorunludur.

UZMAN PERSONEL

* Laboratuvarın hizmet sunmasına izin verilen her uzmanlık dalı için en az bir uzman kadrosu bulunur.
* Laboratuvarın kadrosunda çalışan uzmanlar, laboratuvarın bulunduğu il içinde ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesine uygun olması ve hizmetin nitelikli sürdürülmesi kaydıyla en fazla iki laboratuvarda çalışabilirler.
* Bakanlığın Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde her bir ana dal için asgari olmak üzere dört laboratuvar uzman kadrosu bulunur.
* Bakanlığa bağlı diğer hastanelerde standart kadro ve personel dağılım cetvelinde belirtilen kapasiteye göre kadrolar belirlenir.

TEKNİK PERSONEL

* Basit hizmet laboratuvarında Ek-1’de belirtilen en az bir teknik personel bulundurulur.
* Kapsamlı hizmet laboratuvarında her bir laboratuvar dalı için, ilgili uzmanın yanında Ek-1’de belirtilen en az bir teknik personel ile bir yardımcı personel ve/veya sekreter bulundurulur. Tıbbi patoloji laboratuvarında otopsi yapılması durumunda ayrıca bir teknisyen veya tekniker bulundurulur. Laboratuvar merkezinde yardımcı personel ve/veya sekreter ortak çalışabilir.
* İleri düzey hizmet laboratuvarında her bir laboratuvar dalı için en az iki uzman yanında Ek-1’de belirtilen en az üç teknik personel ile bir yardımcı personel ve sekreter bulundurulur.
* Referans hizmet laboratuvarında son iki yıl laboratuvarda fiilen çalışan en az bir uzman ve Ek-1’de belirtilen en az iki teknik personel bulundurulur.

MediHaber.NET

“Yeni Yönetmeliğe Göre Laboratuvarda Kimler Çalışacak” üzerine 7 yorum

    1. yıllardır süren haksızlık giderilmiştir.insanların çalışma haklarını iade eden doğru ve adil bir yönetmenliktir.emegi geçenlere tüm biyologlar adına teşekür ederim

  1. biyolglar,kimyagerler bu kadar yıl çile çektiler.aksine düşünenler için söylüyorum.fakülte mezunu insanlar labaratuvarlarda 2.sınıf insan muamalaesi görüyorlardı.bu yönetmenlik sonuçta bu insanlara normal çalışma statüsü veriyor .yanlış olan ne ?

  2. kimsenin çalışma hakkını engellemeden hepimiz çalışalım sonuçta hepimizin geçinebilmek için işe ihtiyacımız var bu yönetmenligioluşturanlara tekrar teşekür edrim.

  3. laborant veteriner sağlık teknikeri mezunları yüzbinlerce mezun atama bekliyor bu bölüm somanlı döneminde kurulmuş 1990 yılında açılmış bir bölümdür atama bekliyoruz.

  4. laborant veteriner sağlık teknikeri mezunları yüzbinlerce mezun atama bekliyor bu bölüm osmanlı döneminde kurulmuş 1990 yılında açılmış bir bölümdür atama bekliyoruz.

  5. bu çalışma sonucunda mikrobiyolojide , biyokimyada yada normal laboratuvarda patoloji teknikerinin de çalışma yetkisi olduğunu anlıyorum sizce yanlışmı düşünüyorum bilgi verirseninz sevinirim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir