Bir Hastanenin Başarı Öyküsü

Doğu ve Güneydoğu’nun sağlık merkezi olan ve yaklaşık 5 milyon insanın sağlık hizmeti aldığı Diyarbakır’da, sağlık alanında yapılan özverili çalışmalar sağlık sektöründe çığır açıyor.

Bölgede görev yapan doktorlar sadece akademik çalışmalarda bulunmadıkları gibi, görev yaptıkları hastanenin Klinikler, Poliklinikler, Acil Servis, YoğunBakımlar, Ameliyathaneler ve Sterilizasyon, Laboratuar ve Görüntüleme Yöntemleri, Destek Hizmetleri, Personel, Otomasyon ve Bilgi İşlem, Temizlik İşleri, Koruma ve Güvenlik Sistemleri, Yemek, Arşiv, Dış Çevre ve Binaların İç Mimarisindeki Düzenlemeler, Hastaneye ulaşımla ilgili problemlerin çözülmesi, Konferans salonu ve idari bina girişinin planlanması gibi işleri de yaparak özveride bulunuyorlar…

Bunlardan biride Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr Yusuf Yağmur… Özverili çalışmalarıyla taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan ve 2010 yılının şubat ayında Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başhekim olarak atanan Prof.Dr Yusuf Yağmur, gerçekten inanılması zor çalışmalara imza atarak çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesini hizmete açtı.. Dağkapı semtinde bulunan eski Devlet Hastanesi binası ve eski Gögüs Hastanesi’nide bünyesine katarak sağlık hizmetini çalışmalarında kısa sürede yüksek standartı yakalayan ve her geçen gün standartın çok üzerine çıkan Prof.Dr
Yağmur’un çalışmaları taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor..

Yıllarını Diyarbakır’da harcayan, kariyeri akademik başarılarla dolu olan ve geceli gündüzlü mesaisiyle hastaları tarafından çok sevilen bir hekim olan Prof.Dr Yusuf Yağmur, üstlendikleri görevin sorumluluğunu en iyi şekilde taşıma gayreti içinde bulunduklarını belirterek, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bölge sağlığı için önem arz ettiğini söyledi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Prof.Dr Yağmur, “T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 86000 metrekare alan üzerine yapılmış olan hastanemizin hizmete açılması için Şubat 2010 tarihinde başhekim olarak atandım. Hastanemizin inşaat süreci yeni tamamlanması nedeniyle temizliğinin yapılmadığı, biraz mobilya ve ameliyathane masa ve lambaları ve cerrahi el aletleri dışında donanımın olmadığını ve hastane yolunun asfaltlanmağını gördük. Personelsiz bir boş binanın tesliminden sonra yapacağımız çalışmaları tek tek değerlendirdik, öncelikli olarak bu problemleri çözmeye çalıştık ve kısa sürede eksiklikleri giderdik” dedi. Çalışmalarını 5 ana grup üzerinde yürüttüklerini ifade eden Yağmur, Klinik çalışmalarında önemli mesafeler aldıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:”İki blok ve toplam 21 klinikten oluşan yataklı kısımlara yönelik kliniklerin bölümlere dağılımı yapıldı. Toplam 273 odada 546 yatak, hasta yemek masası, mini buzdolabı, LCD televizyon, klima, tuvalet ve banyo olacak şekilde tamamlandı. Ayrıca yoğun bakım üniteleri ile ayaktan tedavi ünitelerinde (acil servis, onkoloji ve Günlük Tedavi Merkezi ile hemodiyaliz ünitesi) ile toplam 595 tedavi yatağı sağlanmıştır. Kliniklerde müdahale odası, hemşire ilaç hazırlama ünitesi donanımı için gerekli malzemeler temin edildi. Hastanenin gerekli tıbbi donanım ve personelin tamamlanmasıyla ilgili çalışmalara devam edilmesi sürecinde Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi hastanemize entegre edilmiştir. Hastanenin tüm personeli ve demirbaşı hızlı bir şekilde entegre edildi, sıkıntılı bir süreç kısa zamanda hiçbir sorun çıkmadan tamamlandı. İnşaatı tamamlanan ana binada ilk olarak Göğüs Hastalıkları polikliniği 25.06.2010 tarihinde açılmıştır. Toplam 28 hemodiyaliz cihazı ile diyaliz merkezi, 05.07.2010 tarihinde Sayın Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak tarafından açılmıştır. Bu yapılanmayla 85 diyaliz hastasına hizmet verilmektedir. Aynı zamanda 17 periton diyalizi hastasına da hizmet verilmektedir. Ana binada Göğüs Hastalıkları Kliniğine hasta kabul edilmeye 07.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosuna atanıp Devlet Hastanesinde hizmet veren branşlardaki doktor, personel ve ekipmanlar kademeli olarak Ana binaya taşınarak burada hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra diğer tüm klinikler kurulmuş şu an tüm ana branşlar ve yan dallarda hizmet vermektedir.

Poliklinik hizmetleri üzerinde yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Prof. Dr. Yusuf Yağmur, hastanenin 24 branşta üstün kalite standartları seviyesinde hizmet vermeye başladığını söyledi. Prof Dr Yağmur sözlerine şöyle devam etti:”Hastanemizde halen 24 branşta poliklinik hizmetleri verilmektedir. 25.06.2010 tarihinde Göğüs hastalıkları polikliniklerini, 05. 07 2010 tarihinde Hemodiyaliz ünitesini, 2.07.2010 tarihinde Endokrinoloji, Kardiyoloji, Gastroenteroloji, Romatoloji, Tıbbi Onkoloji, Nefroloji, Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi, Dahiliye poliklinikleri, 20.07.2010 tarihinde Nöroloji ve Beyin Cerrahi polikliniklerini açtıktan hemen sonra Üroloji Polikliniği, Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği, Fizik Tedavi Rehabilitasyon polikliniği, Ortopedi Polikliniği, Göz Hastalıkları Polikliniği,Kulak Burun Boğaz Polikliniği, Dermatoloji Polikliniği,Psikiyatri Polikliniği,Göğüs Cerrahisi Polikliniği, Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği, Kalp damar cerrahisi, hematoloji poliklinikleri kuruldu. Hastaneler caddesindeki ek poliklinik binası 20 Eylül 2010 tarihindeDevlet hastanesinden devir alınarak burada da poliklinik hizmetlerine devam edildi. Her poliklinik, standart odada doktor masası, sandalye, negatoskop, muayene masası, otomasyon görevlisi masası, sandalye içerecek şekilde düzenlendi. Kardiyoloji polikliniğinde 2 adet Ekokardiyografi ve Doppler cihazı ile hizmet verilmektedir. Onkoloji ve Günlük Tedavi Merkezi, Devlet Hastanesinden taşınarak hastanemizde yerleştirildi. Halen hastalarımıza kemoterapi ve diğer günlük tedaviler bu merkezde uygulanabilmektedir.Gastroenterolojik endoskopi ve Göğüs Hastalıklarının Bronkoskopi işlemlerinin yapıldığı ve hasta dinlenme odalarını içeren Endoskopi merkezi oluşturuldu. Halen Endoskopi ve Bronkoskopi işlemleri yapılmaktadır. ERCP ünitesi için salon oluşturuldu. Hastanemizde ERCP hizmetleri başlandı. Üroloji için Ürodinami cihazı kuruldu.

Acil servileri hasta kabul edilebilir hale getirdiklerini anlatan Prof Dr Yusuf Yağmur sözlerini şöyle sürdürdü:” Travma ve resusitasyon müdahale odalarında ventilatör, monitör ve hasta başı üniteleri mevcut hale getirildi. Acil serviste laboratuar, dijital röntgen ve 4 kesit Tomografi kuruldu 23 Ağustos 2010’dan itibaren acil servis hizmet vermektedir. Acil serviste hasta yakınlarının beklemesi için kısıtlı alan bulunmaktadır. Bunun için acil servise yeni proje yapıldı ve ihale süreci tamamlanarak inşaat başlandı. Böylece devasa bekleme salonu, yeşil, sarı ve kırmızı arenalar düzenlenerek daha iyi hizmet verilecek modern acile dönüştürülecektir. Dağkapıdaki acil servisle beraber 2 acil serviste hizmet vermektedir.

GÜNEYDOĞU NUN EN BÜYÜK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ.
Hastanelerinde toplam 44 yoğum bakım yatağı ile bölgenin en büyük yoğum bakım ünitesi kurduklarını anlatan Prof. Dr Yusuf Yağmur,” Gerekli personel ve donanım sağlandıktan sonra 20.10.2010 tarihinden itibaren Anestezi ve Reanimasyon yoğun bakım ünitesine hasta kabul edilmeye başlanmıştır. Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Nöroloji, Genel Cerrahi yoğun bakım üniteleri ilgili branş hekimlerinin koordinatörlüğünde hizmet vermektedir. Şu an itibariyle bölgenin yetişkin yoğun bakım sorunu büyük ölçüde çözülmüştür. Kardiyoloji için koroner yoğun bakım ünitesi, kendi kliniği içerisinde 8 yataklı olacak şekilde yeniden yapıldı. Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım için standartlara uygun şekilde ameliyathane katında yarı steril alan içerisinde 8 yataklı ünite oluşturuldu. Mayıs 2011 ilk açık kalp ameliyatı ana binada yapıldı. Yine varis tedavisinde endovenöz lazer tedavisi başlandı. Koroner Anjiyografi ünitesi kuruldu. Odaların kurşun kaplaması yapıldı. Aynı ünite içerisinde anjiyografi sonrası hasta izlemi için 6 yataklı birim oluşturuldu. Yoğun bakım revizyon projeleri tamamlandı onarım sürecine girildi, böylece daha fazla yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek olup kliniklere yapılana ara yoğun bakımlarla 150 yoğun bakım yatağı olacaktır.
Mayıs 2011 de anjiyografi çekmeye başlandı ve ortalama günde 20 anjiyo yapılmaktadır. Üst düzey ikinci bir anjiyografi cihazı da kuruldu ve anjiyografi merkezi olarak başta ilimiz olmak üzere bölgemize hizmet verecek” şeklinde konuştu.

Ameliyathaneler için teknik donanımı sağladıklarını ifade eden Prof Dr Yağmur Sözlerini şöyle tamamladı: “Sterilizasyon ünitesinin otoklav ve aletleri yerleştirilerek bölgenin en modern ünitesi haline getirilerek kullanıma hazır hale getirildi. Sterilizasyon ünitesi için Enfeksiyon uzmanı, Enfeksiyon kontrol hemşireleri ve biyologun da yer aldığı ekip kuruldu. Sterilizasyon aletleri yerleştirildi. Hastanemizde bulunan el aletlerinin sterilizasyonu yapılmaktadır. Oksijen tankları bağlandı ve oksijen kullanıma kazır hale getirildi. Toplam 12 ameliyathane salonunun lamba ve masaları kuruldu. Hepafiltreler takıldı. Koterler, anestezi cihazları, ameliyathane paslanmazları yerleştirildi. Reanimasyon odası yatak ve hasta başı üniteleriyle hazır hale getirildi. Ameliyathanenin yarı steril ve tam steril alanlar yeniden planlanarak tüm donanımları sağlanıp 25 Ağustos 2010 tarihinden itibaren ameliyathanede 12 salonda ameliyatlar yapılmaktadır. Tüm kliniklerin cerrahi el aletleri alındı. Ameliyathaneler kullanılan branşların özelliklerine göre dizayn edilmiştir.” Amaiyathanede 6 yeni oda daha eklenerek 18 odaya çıkarılıyor ve 2 oda organ nakli ameliyathanesi olarak kullanılacaktır. Hastanemizin böbrek nakli operasyonları için merkez onayı Bakanlığımız tarafından uygun bulundu ve 2012 yılının başında böbrek nakli operasyonlarına başlanacaktır.

BAŞBAKAN VE SAĞLIK BAKANI’NA TEŞEKKÜR
Kendilerine her türlü imkanı sağlayan ve destek veren sn. Başbakanımız sn, Recep Tayyip Erdoğan ile sn.Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ‘a teşekkür ettiklerini ifade eden Prof Dr Yağmur, “Sayın Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan ile Sağlık .Bakanımız sayın.Sayın Recep Akdağ sağlık alanında devrim niteliğinde adımlar attılar. Onların verdiği destek ve imkanlarla bu hizmetleri gerçekleştirmeyi sağladık. Kendilerine, hastalarımız ve kendimiz adına teşekkür etmeyi bir borç biliriz” şeklinde konuştu

POLİKİLİNİK HİZMETİNİ PROFESÖR YAPIYOR
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastane ,Başhekimi olarak atanan , kısa bir sürede avrupa standartları ölçüsünde hizmete açan Prof. Dr. Yusuf Yağmur, yoğun çalışmalarının arasına birde poliklinik hizmetlerini ekledi. İlk defa bir profesörün devlet hastanelerinde poliklinik hizmetlerinde bulunduğuna şahit olan vatandaşlar, hizmetlerden son derece memnun olurken hiçbir ek ücret ödemeden bir profesörden sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşıyor.

Prof. Dr. Yusuf Yağmur tarafından yürütülen hizmetlerin bir ilk olduğuna dikkat çeken ifade eden vatandaşlar, hiçbir ek ücret ödemeden profesöre muayene olduklarını söyledi. Yeşil kartlı olmalarına rağmen ek bir ücret ödemeden profesöre muayene olmanın sevindirici olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yakup Esen bir profesör böyle güzel bir, hizmeti verilmesinin büyük bir gelişme olduğunu söyledi. Esenxxxxxxxx yeşil kart ile hastaneye geldim beni bir profesörün muayene edeceğini görünce şaşırdım devlet hastanesinde bir profesörün ek bir ücret almadan muayene yapmasına şahitlik ettim. Bu bizim için çok önemlidir. Muayenemi olduktan sonra aynı gün tüm tetkik tedavim yapıldı ve beni hemen hastaneye yatırdılar. Allah devletimizden ve başhekimimizden razı olsun. Burada tedavi olmasaydım dışarıda bu imkânları yaptıracak maddi gücüm yoktu” dedi.

YEŞİL KARTLI HASTALARA VIP ODALAR
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesini sosyal güvence konusunda hasta ayrımı yapılmayan hastane olma özelliğine dönüştürdüklerini ifade eden Prof Dr Yağmur sözlerine şöyle devam etti: “Hastanemizde kurulan VIP odalarla herkese aynı ve eşit hizmet veriliyor. Yeşil kartlı hastalarımız da VIP odalarından yararlanıyor. VIP odalarda hastalarımız dışında refakatçi odaları da bulunuyor, bütün odalarımız tek ve çift kişilik olarak dizayn edilmiştir. Bizim için bütün hastalar aynıdır. Hizmet anlayışımızda asla vatandaş ayrımı yoktur. Amacımız bölgeye en kaliteli hizmeti sunmaktır. Bizler doktor olarak vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan en kaliteli hizmeti sunmanın hesaplarını yapıyoruz. Yaptığımız yeniliklerle birlikte Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni 5 yıldızlı otel gibi donattık. Artık hiçbir hastayı ileri merkezlere göndermek istemiyoruz tüm imkânlar mevcuttur eğer hastamızın ileri merkezlere gönderme ihtiyacı varsa gönderiyoruz yoksa tüm ameliyat ve tedavileri devasal hastanemizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır dedi.

YANIK MERKEZİ
Prof Dr Yağmur 26 yataklı yanık merkezi yapmaya başladıklarını böylece 3-4 ay içinde içinde tek kişik yoğun bakımlar ve ameliyathanesi olan bölgenin en büyük yanık merkezinin 3. derece ciddi hastaları tedavi edeceğini belirtti.
Hastanenin bahçesine RADYOTERAPİ merkezi kurulduğu ve 1 ay içinde açılacağını, cihazların montajının tamamlandığını kısa bir sürede çift linak ve CT ile bölgenin merkezi konumuna geleceğini belirtti.
Hastane cevre duvarının da bu sene tamamlanacağını belirtti.
Hastaneye ait olan 280 dönüm arazinin 609 dönüme çıkarıldığını böylece kampus hastane olma yönünde önemli bir adım atıldığını kısa bir zamanda Fizik tevdi ve Rehabilitasyon hastanesi, yüksek güvenlikli psikiyatri ve akıl ve ruh sağlığı hastanelerinin yapımının Bakanlığımız Kamu Özel Ortaklığı Daire başkanlığı tarafından yapılacağını belirtti.
Önümüzdeki yıl organ nakli için sağlık bakanlığından bir heyet gelerek gerekli araştırmayı yapıp organ nakli izni verildi. Böbrek nakli artık Diyarbakır araştırma hastanesinde yapılmaya başlanacak.

HASTA MEMNUNİYETİ İLK PLANDA
Hastanemize gelen hasta ve hasta yakınlarıda bu olumlu gelişmeler karşısında duygularını şöyle dile getirdiler ,Göğüs hastalıkları bölümünde yatan Hacı Hüseyin Yaşa(63), eskiden ameliyat olmak için yaşadıkları sıkıntılara değinerek, “Devletimizden Allah razı olsun. Personel, Doktor ve Hastaneden çok memnunuz daha ne diyelim tüm imkânlar burada var. Ankara’ya İstanbul’a artık gitmeye gerek kalmadı. Burada tüm ameliyatlar, tedaviler yapılıyor. Eskiden ilaç kuyrukları vardı. Hastayı hemen yatırmıyorlardı. İllaki muayenehaneye gideceksin. Bir muayene parası vereceksin öyle tedavi yapılırdı. Ameliyat parası almadan ameliyat yapılmıyordu. Burada şimdilik çok güzel tedavi görüyoruz Allah razı olsun, Sabah namazdan sonra hastaneye geliyorduk. Kuyruklar çoktu. Şimdi güllük gülistanlık olmuş sağlıkta güzel hizmetler yapılıyor halimize şükredelim.” Dedi.

HASTALARA ÇOK İYİ DAVRANILIYOR
Hasta Mehmet Emin Athan(63)’ın oğlu Süphan Athan, memnuniyetlerini dile getirerek şöyle konuştu: “hastaneden çok memnunuz. 1 haftadır buradayız gerçekten çok iyi bakıyorlar. Babam bay pas ameliyatı oldu. Damarları değişti. Hiçbir yere gitmeye gerek yok. Burada çok güzel imkanlar var. Evimizin önüdür. Akrabalar yakınlarımız gelip rahat ziyaret edebiliyorlar. Hemşireler doktorlar aydınlatıcı bilgi veriyorlar. Birkaç yakınlarımızla görüştük çok iyi bir hastanedir dediler bizlerde güvenip geldik. Evet, çok güzel bir ameliyat gerçekleşti. Kan lazım oldu hastane kanıda temin etti. Modern bir hastane her taraf temiz sağlıkta devrim niteliğinde çalışmalar var. Hiçbir zaman böyle iyi bir hizmet yapılmamıştı çok mutluyuz. Allah razı olsun. Şuana kadar bir sıkıntı yaşamadık ailece evimizde bayram havası yaşadık. Allah babamızı bizlere bağışladı. Eskiden torpilin olmasa hastane köşelerinde perişan olursun diyorlardı. Araştırma hastanesine geldik çok güzel ilgilendiler hiç de torpilimiz yoktu güzel davrandılar.”

HERŞEY HAYAL GİBİYDİ
Silopi’den gelerek Diyarbakır araştırma hastanesinde ameliyat olan Mehmet Akın(44) ise “Silopi’den geldim. Dediler araştırma hastanesi çok iyidir. Diyarbakır’da kimseyi tanımıyorum. Sabah erken geldim. Genel cerraha fiş aldım. Mehmet ekmen uzman doktora fiş kestiler. Doktorun yanına gittim bana hoş geldiniz dedi, Şaşırdım bune iş dedim. Hayretler içinde kaldım. Hoş bulduk dedim. Şikâyetlerini söyle dedi. Şikâyetlerimden sonra doktor hemeroit olduğunu tespit etti. Beni muayene etti. Hastalığın çok ilerlemiş dedi. Bu hastalığı 8 yıldır çekiyorum. Tetkik tahlillerini hemen yapıp seni acil ameliyat etmemiz lazım dedi. Şaşırdım yatış işlemlerimi ve tahlillerimi yaptık akşama doğru tahlillerim çıktı. Sabah ameliyatın var dedi. Kalacağım odayı gösterdiler. Özel oda tv, buzdolabı, refakatçi koltuğu, banyo, wc, personel çağırma zili doğrusu ne yapacağımı da bilmiyordum. Personeller çok ilgilendi. Ameliyatımı yaptılar çok iyi geçti. Allah razı olsun bu imkânları sağlayan devlet büyüklerimizden sanki bana bir hayal olarak geldi. Çok memnun kaldım.” dedi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir