Hemşirelik Lisans Mezunu Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi hemşirelik mezunu araştırma görevlisi alacaktır.

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI VEYA CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK. Araştırma Görevlisi 1 30 Aralık 2011

Diğer Alım Yapılacak Tüm Güncel  Sağlık Personeli  İlanları İçin Tıklayınız

A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

3- 4-5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

4-Enstitülerdeki kadrolara başvuracak adayların lisansüstü eğitim yapıyor olmaları gerekmektedir. Kazanan araştırma görevlilerinin atamaları 2547 sayılı Kanun’un, 50/d maddesine göre yapılacaktır.

C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/basvurudilekce.doc

2- Özgeçmiş Ve Varsa Bilimsel Çalışma Yayınlarını Kapsayan Bir Takım Dosya

3- Lisans Diploma Fotokopisi (Onaylı)

4- Lisans Transkript Fotokopisi (Onaylı)

5- ALES Belgesi Fotokopisi

6- Yabancı Dil Belgesinin Fotokopisi

7- İlan edilen kadroya bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenim Durum Belgesi (Onaylı)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

10- Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge(Erkek Adaylar İçin)

11- Savcılık Belgesi

NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adaylar yalnızca bir anabilim dalı için ilan edilen kadroya müracaatta bulunabilir. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (Akademik Büro 2.Kat) KAYSERİ

Tel: 0 352 437 49 16

Faks: 0 352 437 52 64

D- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 30 Aralık 2011
Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 30 Aralık 2011

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 – 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALES’den (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.

c) Araştırma görevlisi atamalarında Eğitim Bilimleri Bölümüne (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD hariç) yapılacak başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun olduğu alandan ALES’den en az 70 puan almış olmak.

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

2- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on (10) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

b) Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

c) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Konservatuvar eğitimi yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

Okutman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

c) Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların başvurularında ise ALES’ten herhangi bir puan türünde en az 70 almış olmaları yeterlidir.

Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

3- MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

4- BAŞVURU

a) Adaylar Başvuru formunu http://www.artvin.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.

b) Başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

c) Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- NOT

a) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

c) ALES Sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.

d) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilirler.

e) Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.

ADRES :

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü

08000 Seyitler Yerleşkesi ARTVİN

Tel : 0466 215 10 00

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir