Kayseri, Vekil Ebe Hemşire Alım İlanı – 26 Kişi

05/07/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5371 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına “eczacılık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik” ibaresi eklenmiş olup, bu doğrultuda, köy sağlık evlerine vekil ebe/hemşire istihdamı planlanmaktadır.

Diğer Alım Yapılacak Tüm Güncel Sağlık Personeli İlanları İçin Tıklayınız

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 18.09.2006 tarih ve 162389 sayılı ve 27.12.2006 tarih ve 241016 sayılı vekil Ebe/Hemşire konulu yazıları gereği, atanan personelin, her hangi bir nedenle görevinin son bulması (istifa, vekil memurluktan çıkarılma gibi) veya müracaat olmaması nedeniyle ilan edilen birimlere vekil ebe/hemşire ataması yapılamaması halinde, ilgili sağlık birimindeki münhal kadroya, yukarıda belirtilen kıstaslar doğrultusunda yeniden atama yapılması yönünde gerekli işlemlerin tesis edilmesi istenmiştir.

İlimizde kadrosu boş olan sağlık evlerine vekil ebe/hemşire ataması yapılacaktır.
Aşağıda ilan ettiğimiz kadrolardan kadro durumu sütununda “DOLU” yazan birimlerimizde kadrosu olan personelin Aile Sağlığı Elamanı olarak sözleşme imzalamaları nedeniyle o birimlerimiz aktif olarak boş olduğundan bu birimlerimize de vekil ebe/hemşire ataması yapılacaktır. Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği personelin aile sağlığı elamanlığından istifa etmesi durumunda eski görev yerine iade edilecektir. Söz konusu personel kadrolu görev yerine geri döndüğünde o birime atanan vekil ebe/hemşire personel varsa boş olan vekil ebe/hemşire kadrosuna tercihi doğrultusunda yerleştirilmesi yapılacaktır. Eğer boş vekil ebe/hemşire kadrosu yok ise kurumu ile ilişiği kesilmek zorunda kalınacaktır.
(*) Bu sağlık evinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/B statüsünde personel görev yapmakta iken 08/11/2012 tarihine kadar ücretsiz izne ayrılmıştır. Bu personelin talep etmesi halinde bu tarihten öncede görevine başlayabilir. Görev yerine geri döndüğünde o birime atanan vekil ebe/hemşire personel varsa boş olan vekil ebe/hemşire kadrosuna tercihi doğrultusunda yerleştirilmesi yapılacaktır. Eğer boş vekil ebe/hemşire kadrosu yok ise kurumu ile ilişiği kesilmek zorunda kalınacaktır. Adayların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

İlimizde istifa sonrası boşalan ve ihtiyaç olan toplam 38 kadroya vekil ebe/hemşire ataması Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 18.09.2006 tarih ve 162389 sayılı ve 27.12.2006 tarih ve 241016 sayılı vekil Ebe/Hemşire konulu yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

Müracaatlarda istenilen belgeler;
• Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği (18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği),
• Diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeler, (Bu belgelerde diploma notu yok ise, diploma notunu gösteren belge)
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığını bulunmadığını gösterir, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış, tek hekim raporu.
• 2 adet vesikalık fotoğraf,
• Mal Bildirim Beyannamesi,(Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
• Nüfus Müdürlüğünden alınmış İkametgâh belgesi,
• KPSS sonuç belgesi,

Vekil ebe/hemşire alınacak kadrolar aşağıdaki şekildedir, kadrosu dolu olup, aktif çalışanı olmayan birimler tabloda belirtilmiştir;

İhtiyacın o ilden karşılanamaması ve il dışından ihtiyaçtan fazla müracaat olması durumunda, yine öncelik sırasına göre lisans mezunu, ön lisans mezunu ve lise mezunu olmak üzere KPSS puanı yüksek olandan başlanarak alım yapılması, bu şekilde, yeterli sayıda KPSS puanına sahip aday bulunmaması halinde ise diploma notu usulü uygulanacaktır.

ATAMA YAPILMASI PLANLANAN BOŞ SAĞLIK EVLERİ

SN İLÇE SAĞLIK EVİ ADI PERSONEL DURUMU

1

AKKIŞLA Kululu Sağlık Evi

2

BÜNYAN Ekinciler Sağlık Evi

3

BÜNYAN Güllüce Sağlık Evi

DOLU

4

BÜNYAN İğdecik Sağlık Evi

(*)

5

BÜNYAN Koyunabdal Sağlık Evi

6

DEVELİ Ayşepınar Sağlık Evi

DOLU

7

DEVELİ Epçe Sağlık Evi

8

DEVELİ Gümüşören Sağlık Evi

DOLU

9

DEVELİ Yeniköy Sağlık Evi

DOLU

10

FELÂHİYE Menteşe Sağlık Evi

11

İNCESU Süksün Sağlık Evi

12

ÖZVATAN Küpeli Sağlık Evi

DOLU

13

PINARBAŞI Beserek Sağlık Evi

14

PINARBAŞI Büyükkaramanlı Sağlık Evi

15

PINARBAŞI Büyükkömarmut Sağlık Evi

16

PINARBAŞI Çördüklü Sağlık Evi

DOLU

17

PINARBAŞI Örenşehir Sağlık Evi

18

PINARBAŞI Panlı Sağlık Evi

DOLU

19

PINARBAŞI Yukarı Borandere Sağlık Evi

DOLU

20

SARIOĞLAN Alamettin Sağlık Evi

21

SARIOĞLAN Ebulhayır Sağlık Evi

22

SARIOĞLAN Muratbeyli Sağlık Evi

DOLU

23

SARIOĞLAN Ömerhacılı Sağlık Evi

24

SARIZ Büyüksöbeçimen Sağlık Evi

25

SARIZ Çağşak Sağlık Evi

26

SARIZ Kemer Sağlık Evi

27

TALAS Kamber Sağlık Evi

28

TALAS Süleymanlı Sağlık Evi

DOLU

29

TOMARZA Aslantaş Sağlık Evi

30

TOMARZA Çulha Sağlık Evi

31

TOMARZA Gülveren Sağlık Evi

32

TOMARZA Kapukaya Sağlık Evi

33

TOMARZA Şıhbarak Sağlık Evi

DOLU

34

TOMARZA Toklar Sağlık Evi

DOLU

35

YAHYALI B. Çakır Sağlık Evi

36

YAHYALI Mustafabeyli Sağlık Evi

37

YAHYALI Yerköy Sağlık Evi

38

YEŞİLHİSAR Doğanlı Sağlık Evi

“Kayseri, Vekil Ebe Hemşire Alım İlanı – 26 Kişi” üzerine bir yorum

  1. bu aşağıdaki pozisyonlar hala boşmu bende ebeyim ve vekil ebeliğe başvurmak istiyorum bana yol gösterirseniz sevinirim…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir