Kamu Personeli Olmayan 41 Adet Aile Sağlığı Elemanı Alınacak

Aile Hekimliği Uygulamasında Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru Ve Acil Tıp Teknisyenleri Aile Sağlığı Elemanı Olarak İstihdam Edilecektir.

 

Van İli Aile Hekimliği Uygulamasında Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru Ve Acil Tıp Teknisyenleri Aile Sağlığı Elemanı Olarak İstihdam Edilecektir.

Van ilinde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı

doğrultusunda Bakanlığımızca: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un

3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek

üzere Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı alınacaktır.

Ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak

çalışmak üzere başvuracak kişilerin, aşağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde 02/02/2012-

008/02/2012 tarihleri arasında mesai saatleri içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Söz konusu pozisyonlara;

a) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının ebelik,

hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar

başvurabilecektir.

b) Vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.

2- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B,

4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalısanlar v.b)

başvuramayacaktır. (Dilekçe örneği aşağıdadır.)

4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından il

Sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BASVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

– T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

– Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti,

– ilgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten sağlık

raporu, (tek hekim raporu da geçerli)

– Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve 6 (altı) ay öncesine kadar başvuru

tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,

– Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.

Kişiye ait bu belgelere ek olarak;

– _ilimizde görev yapmakta olan ve ekli listede yer alan aile hekimliği birimlerinden herhangi bir

sözleşmeli aile hekimince imzalanmış, kisi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe

de bulunacaktır. (Dilekçe örneği aşağıdadır.)

5- Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile

hekimi ile birlikte Müdürlüğünüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.

MÜRACAAT BASLAMA TARİHİ : 02/02/2012

MÜRACAAT BİTİŞ TARİHİ : 08/02/2012 Mesai Bitimine Kadar.

 
ASM ADI

ASM KODU

AİLE HEKİMİ
ADI VE SOYADI
TELEFON
1
Van Merkez 1 Nolu ASM
65.01.009
Dr. Zübeyde KUL
04322122110
2
Van Merkez 3 Nolu ASM
65.01.015
Dr. Yaşar Ayten SAĞ
04322172940
3
Van Merkez 3 Nolu ASM
65.01.019
Dr. Halil HEKİMOĞLU
04322172940
4
Van Merkez 3 Nolu ASM
65.01.022
Dr. Mehmet FIRINCI
04322172940
5
Van Merkez 5 Nolu ASM
65.01.030
Dr. Ayşe DURAN
04322170088
6
Van Merkez 5 Nolu ASM
65.01.033
Dr. Veysel KARAKULAK
04322170088
7
Van Merkez 6 Nolu ASM
65.01.037
Dr. Mesut ŞİMŞEK
04322230055
8
Van Merkez 12 Nolu ASM
65.01.069
Dr. Ergün Deniz AYDOĞMUŞ
04322131312
9
Van Merkez 16 Nolu ASM
65.01.088
Dr. Bülent AĞIREL
04322232162
10
Van Merkez 17 Nolu ASM
65.01.091
Dr. Mehmet Halit TUNÇ
04322101575
11
Van Merkez 18 Nolu ASM
65.01.095
Dr. Zekeriya HANNARİCİ
04322164998
12
Van Merkez 20 Nolu ASM
65.01.097
Dr. Mehmet KILIÇ
04322164998
13
Van Merkez 20 Nolu ASM
65.01.098
Dr. Sinan ÖZGÖKÇE
04322164998
14
Van Merkez Bostaniçi 2 Nolu ASM
65.01.104
Dr. Erhan BOZBOĞA
04322112023
15
Van Merkez Alaköy ASM
65.01.107
Dr. Ömer FİRDİN
04322582161
16
Van Merkez Alaköy ASM
65.01.108
Dr. Emre YILMAZ
04322582161
17
Van Merkez Kasımoğlu ASM
65.01.110
Dr. Emrah ŞEFLEK
04322534091
18
Van Merkez Gedikbulak ASM
65.01.112
Dr. Mahmut ÜLGER
04322512055
19
Bahçesaray ASM
65.02.004
Dr. Haydar GÜLMEZ
04327512062
20
Başkale Albayrak ASM
65.03.009
Dr. Yakup TATAR
04326726042
21
Başkale Albayrak ASM
65.03.10
Dr. Mehmet Selami AKBAŞ
04326726042
22
Çaldıran Y.Gülderen ASM
65.04.011
Dr. Latif HACIOĞLU
04324231552
23
Edremit Çiçekli ASM
65.06.06
Dr. Haydar YAŞAR
04323145060
24
Edremit Çiçekli ASM
65.06.07
Dr. Akif DOĞAN
04323145060
25
Erciş 1 Nolu ASM
65.07.01
Dr. Mehmet İÇÖZ
04323512626
26
Erciş 2 Nolu ASM
65.07.11
Dr. Tezcan KAYRAN
04323515757
27
Erciş 6 Nolu ASM
65.07.23
Dr. Mehmet TAŞCİ
04323512263
28
Erciş Çelebibağı 2 Nolu ASM
65.07.30
Dr. Metin KOÇAK
04323714242
29
Erciş Pay ASM
65.07.038
Dr. Rıfat SONER
04323722011
30
Erciş Y.Işıklı ASM
65.07.043
Dr. Sema PİRİNÇÇİ
04323543996
31
Gevaş Güzelkonak ASM
65.08.06
Dr Mustafa YILMAZ
04326122270
32
Gevaş Güzelkonak ASM
65.08.07
Dr. Eylem DOLU
04326122270
33
Gürpınar Merkez ASM
65.09.03
Dr. Mustafa KALAÇ
04325512010
34
Gürpınar Güzelsu ASM
65.09.06
Dr. Heval AYSELİ
04325714142
35
Muradiye 2 Nolu ASM
65.10.07
Dr. Sinan Oğuzhan ÖZHAN
04324515000
36
Muradiye Babacan ASM
65.10.09
Dr. Muhammed Rıza DEMİRTAŞ
04324756151
37
Muradiye Ünseli ASM
65.10.12
Dr. Akif KURTOĞLU
04324712125
38
Muradiye Uluşar ASM
65.10.13
Dr. Haluk ÖZCAN
04324514291
39
Muradiye Uluşar ASM
65.10.14
Dr. Ömer GÖCEN
04324514291
40
Özalp Dorutay ASM
65.11.13
Dr. Ömer SEZER
04327242078
41
Saray Merkez ASM
65.12.02
Dr. Mustafa GEDİKLİOĞLU
04327812010

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir