Tüm Uyku Teknisyenleri Derneği

Derneğiniz hangi amaçla kurulmuştur?

Uyku Teknisyenleri Derneği, Uyku ve Uyku bozukluklarının araştırıldığı laboratuarlarda çalışan teknisyenleri buluşturmayı amaçlayan bir dernektir.
Bu dernek, ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe önemi daha iyi kavranan uyku bozuklukları tanı ve tedavisinde teknisyenlere düşen görevlerde multidisipliner bir yaklaşımı sağlamak için, konu ile ilgili uzmanlarla ortak çalıştığımız çağdaş bir dernektir.

Uyku Teknisyenleri Derneğinin amacı: Uyku teknisyenliği işlevlerini ve niteliğini tanımlamak, uyku teknisyenliğinde bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, uyku teknisyenliğini değerlendirmek üzere ölçütler hazırlamak, üyeleri için sürekli kongre, toplantı ve seminerler ve eğitim programları düzenlemek ve üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak, meslekle ilgili yasa, yönetmenlik ve tüzüklerin hazırlanmasında aktif rol oynamak ve bu konularda en üstün çabayı göstermek olarak özetlenebilir.

Derneğiniz olarak çalışmalarınız ne aşamada, hedeflediğiniz kitleye ve amaçlara ulaşabildiniz mi, kaç üyeniz bulunmaktadır?

Üyelerimiz öncelikli olarak; Ülkemizde uyku tıbbı alanındaki en büyük teknisyen derneğinin üyesi olmanın onuruna ve katılımcı, demokratik bir ortamda tartışmanın, üretmenin ve kendinizi geliştirmenin mutluluğuna sahip olmaktadırlar.
· Uyku tıbbının değişik alanlarında çalışan teknisyen ve sorumlularıyla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları tartışabilme imkanına kavuşmaktadırlar.
· Derneğin çalışma gruplarına girerek, ilgilendikleri alanlardaki son gelişmeleri tartışarak çalışmalara katılmaktadırlar.
· Yayınlarımızın tümü üyelerimize ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.
· Üyelerimiz uyku tıbbı ile ilgili tüm sorunlarda derneğimizi arayarak hukuki ve manevi destek almaktadırlar ve Tüm Uyku Teknisyenleri Derneği olarak güçlü bir şekilde üyelerimizi desteklemekteyiz.
Hedef kitlesine ulaşma konusunda şunu söyleyebiliriz Uyku laboratuarlarında çalışan Tüm uyku Teknisyenleri Derneğimizle irtibat halinde olmalarına karşın aidat ödemelerinde aksaklıklar yaşanmaması için üye sayısını sınırlı tutmaktayız. Üye aidatlarını zamanında ödeyen gönüllü ve özverili üyelerimizin üyelikleri devam etmekte ve sosyal aktivitelerimizden indirimli olarak yararlanmaktadırlar. Bir dernekte bu yapılanmanın devamlılığının sağlanması da çok önemlidir. Biz bu yapılanmayı başardık.

Dernek olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz faaliyetlerden kısaca bahseder misiniz?

Tutder olarak bugüne kadar bilimsel kongre ve kurs etkinliklerimizi periyodik olarak sürdürmenin yanı sıra Uyku Tıbbı alanında yayınlar yaparak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Derneğimiz, sadece üyelerine değil Halkın farkındalığını artırmaya yönelik kamu spotları, çeşitli broşürler ve web sayfamız aracılığı ile halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Derneğimizin ve üyelerimizin gayreti ile bugün ülkemizde uyku tıbbında gelinen noktaya ulaşılması konusunda sağladıkları etki yadsınamaz.

Tutder, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK, İş Kur Genel Müdürlüğü ve Parlamento ziyaret ve temasları ile Uyku Tıbbının yasal zemine oturması yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş Polisomnografi Teknisyenliğinin meslek tanımının yapılmasını başarmıştır.

Dernek faaliyetlerinizde ve projelerinizde meslektaşlarınızdan aldığınız geri bildirimler nelerdir?

Yoğunlukla olumlu geri bildirimler alıyoruz az sayıda da olsa olumsuz geri bildirimlerde aldığımız olmuştur bunlarda bizi daha iyiye daha güzele yönlendiren yapıcı geri bildirimlerdir. Her bir bildirimi değerlendirerek daha iyiye ulaşmak için gayret sarf ediyoruz.

Mesleğinin sorunları ve dernek olarak bu sorunlara çözüm önerileriniz nelerdir?

Uyku Teknisyenlerinin en büyük sorunu Uyku Tıbbının yasal düzenlemesinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Uyku Tıbbı yasal bir düzenlemeye kavuştuğunda inanıyoruz ki uyku teknisyenlerinin birçok ekonomik ve özlük hakları kendiliğinden düzelecektir. Kendini uyku tıbbına adamış vefakar arkadaşlarımız ile gecelerimizi hastalara ayırarak sosyal hayatlarımızı rafa kaldırmış bir grup fedakar insan topluluğunu oluşturmaktayız. Sosyal yaşamlarını göz ardı etmiş ertelemiş ancak derneğimizin düzenlediği kongrelerde yılda iki üç kere de olsa sosyal aktivitelere katılarak yaşam ile irtibatlı olduklarını hatırlamaktadırlar.

Türkiye’de mesleğiniz ile ilgili eğitimi süresi ve müfredatı sizce yeterlimi? Daha ideal bir eğitim için neler yapılabilir?

Uyku Teknisyenliğinin yasalarla belirlenmiş bir eğitim müfredatı bulunmamaktadır. Derneğimiz ve bu alanda faaliyet gösteren Uzaman hekim derneklerinin düzenlediği kurs ve kongrelere katılarak sertifika alan sağlık çalışanları uyku teknisyenliği mesleğini yapmaktadırlar. Amerika ve Avrupa ülkelerinde uygulanan Uyku Teknisyenliği Eğitim müfredatına sahip meslek okullarının açılarak bu mesleği yapacak bireylerin yetiştirilmesi en temel arzumuz olmakla birlikte Tutder olarak Avrupa Uyku Teknisyenleri Derneğinin eğitim müfredat programının aynısını kurs ve kongrelerimizde uygulayarak uyku teknisyenlerinin yetiştirilmesini bu güne kadar sağlamış en büyük Uyku teknisyenleri derneği olmanın gururunu yaşıyoruz.

Dernek olarak düzenlediğiniz bilimsel çalışmalar ve sempozyum/kongreler nelerdir?

Kongremiz yılda bir kez , üyelerimizin çoğunun katılımıyla gerçekleşmektedir. Ayrıca Yılda en az bir en fazla iki kerede bir Hastane ile ortak olarak kurs programı düzenlemekteyiz.

Dernek olarak meslektaşlarınızdan beklentileriniz nelerdir?

Faaliyetlere katılım ve çok seslilik en önemli beklentimiz. Üyelerimiz dernek faaliyetlerine ne kadar çok katılarak ve fikir üreterek destek verirlerse bazı sorunları kolayca aşıp çözüme ulaşabiliriz. Her zaman çoklu katılım mutlaka başarıya ulaşır. Birileri nasılsa yapıyor ben üye olarak gerekli desteği veriyorum diyerek kenarda köşede beklemek yerine taşın altına elimizi hep beraber sokmamız gerekmektedir. Her üyemizin Tutder bünyesinde aktif olarak çalışmalarını bekliyoruz.

Dernek olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerinizden bahseder misiniz?

Kısa vadede Derneğimiz bu güne kadar olduğu gibi üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sürdürecek ve mesleğin sorunlarının çözümü için her platformda yöneticilerin kapılarını aşındırmaya devam edecektir.

Uzun vadede ise Derneğimizin Avrupa uyku teknisyenleri derneğinin üyesi olup Türkiye delegesi olarak Avrupa Uyku Teknisyenleri Derneği içinde daha aktif görevlere talip olup Türkiye de bu mesleği icra eden teknisyenleri Avrupa teknisyenleri ile yada Dünya uyku teknisyenleri ile tanıştırarak mesleki bilgi transferini sağlamak en önemlisi de uyku teknisyenliği mesleğinin yasal zemine oturtulmasını başarmaktır. Medihaber olarak sizlere, derneğimize göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz, yayın hayatınızda başarılar ve iyi çalışmalar diliyoruz.

Tüm Uyku Teknisyenleri Derneği
TUTDER Genel Başkanı
Okay Erözgün

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir