Kamu Hastane Birliklerinde Kim Ne Kadar Maaş Alacak

Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Maaş Tablosu

Kamu hastaneler kurumunda genel sekreter, hekimse 16.232 lira ücret alacak . Hekim olmayan genel sekreterler ise; 10.802 lira ücret alacaklardır.

Kamu hastanelerinde sözleşmeli bir başhekim döner sermaye ek ödeme ücretiyle birlikte,16232 lira alması öngörülmektedir.

İşe Tüm Tablo

 

Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Maaş Tablosu
         
BİRLİKLER        
UNVAN Sözleşme Ücreti Ek Ödeme Ele Geçen
A B A+B
GENEL SEKRETER Prof,Doçent,Klinik Şefi 4290 11942 16232
Uzman Hkm,Hekim 4338 8637 12975
Diğer 4386 6415 10802
       
         
BAŞKAN Prof,Doçent,Klinik Şefi 3156 13075 16232
Uzman Hkm,Hekim 3192 9784 12975
Diğer 3251 6462 9714
       
UZMAN   2262 2700 4963
BÜRO GÖREVLİSİ   1103 1145 2248
         
HASTANELER
         
HASTANE YÖNETİCİSİ Prof,Doçent,Klinik Şefi 3156 13075 16232
Uzman Hkm,Hekim 3192 9784 12975
Diğer 3251 6462 9714
BAŞHEKİM Prof,Doçent,Klinik Şefi 3156 13075 16232
Uzman Hkm,Hekim 3192 9784 12975
PRATİSYEN HEKİM 3319 4213 7532
BAŞHEKİM YARDIMCISI Uzman Hekim 3268 5792 9060
Pratisyen Hekim  3337 3757 7095
MÜDÜR   2290 2693 4983
MÜDÜR YARDIMCISI   1724 1668 3392

 

NOT: Yukarda verilen rakamlar tavan ek ödeme tutarıdır. Bu rakamlar aşağıdaki formüllere göre hesaplanarak net ödemelere ulaşılabilir.

Örnek olarak eğer genel sekreter uzman bir hekimse ve birlik katsayısı (1) olan bir yerde çalışıyorsa: şu şekilde ödeme yapılackatır:

Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

=12.975*0.63*1*1 (gün sayısı 30/30=1 olarak hesaplandığında)

=8.174 TL

KABACA YAPILAN BU HESAPLAMALAR

Genel Sekreterlikte sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Genel Sekreter:

1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,70)]X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)]X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,20)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4) Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5) Hekim*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6) Diğer (Hekim):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,42)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,39)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

8) Diğer (Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

9) Diğer (Hekim olmayan):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,22)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

b) Başkan:

1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,67)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4) Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5) Hekim*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6) Diğer (Hekim):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,59)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

8) Diğer (Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,51)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

9) Diğer (Hekim olmayan):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

c) Uzman

1) Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,93)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2) Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,75)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3) Eczacı, Hukukçu, Programcı ve Çözümleyici:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X ( 0,52)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4) Diğer:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

ç) Büro Görevlisi

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,54)]X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

(2)Sağlık tesislerindesözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Hastane Yöneticisi

1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,66)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,34)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3) Hekim olmayan (Profesör, Doçent):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4) Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5) Hekim*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,49)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6) Diğer (Hekim):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,58)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

8) Diğer (Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

9) Diğer (Hekim olmayan):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,19)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

b) Başhekim:

1) Hekim (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3) Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,57)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4) Hekim*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,46)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5) Uzman Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6) Diş Hekimi*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

7) Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,74)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

8) Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

c) Başhekim Yardımcısı:

1) Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2) Uzman Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,40)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3) Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4) Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,44)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5) Eczacı:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,10)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

ç) Müdür

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,41)]X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

d) Müdür Yardımcısı

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)]X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

Güncelleme: 21 Kasım 2012

“Kamu Hastane Birliklerinde Kim Ne Kadar Maaş Alacak” üzerine 30 yorum

 1. 2248 TL ye Performansı yüksek Büro Personelini zor bulurlar.İmzayı herkes atar asıl işin faili alt tabakaya köle gözüyle bakılmış.Genel Sekreter verilen 16000 TL çok fazla. Cumhurbaşkanı mı bu kardeşim.Bence bu sistem tutmaz.Siyasette eli çekmeyeceğine göre performans vs.de olmaz.Torpilim olmadığından benide zaten bu kapıdan içeri almazlar.Yorumumu yazdığıma Pişmanım.

 2. Hastane müdürü kimdir ne iş yapar ve en anlamadığım 6 yıl tıp fakültesi okuyan üzerine en az 4 yıl uzmanlık eğitimi alan bir uzman doktordan nasıl fazla maaş alabilir böyle saçma bir uyguluma olabilir mi

   1. başhekim meslekle alakalı olmayan idareciliğinden dolayı 16.000 lira alırken haksızlık yokta garibim müdür 5000 lira alıncamı haksızlık oluyo….yazık gerçekten yazık bu hekimlerin kendileri dışındaki hiç kimseye tahammül edememelerine şaşıyorum….

  1. bu mantığa göre hiç kimse dr dan fazla alamaz yani her şey okudugu yıl sayısıylamı ilgili bilgi, beceri, sorumluluk almak, risk bunlarda ücrette belirleyici olmalı. kaldıki kendini geliştiren bir uzman zaten 1 günde o parayı alır. onada lafımız yok zaten… ama yıla bu kadar takılmamak lazım.
   ayrıca dr ların yönetici olması zaten saçmalık 10 yıl tıp eğitimi al gel hiç bilgin olmayan bi konuda çalış. çok saçma. yöneticilik apayrı bir alan bence…

   1. Hastane müdürlerinin kaçı herhangi bir eğitimden geçmiş bir bilgin var mı acaba?
    Tüm devlet kurumlarında yöneticilik yapanlar yöneticilik eğitiminden mi geçiyor?
    Örneğin Milli Eğitim müdürleri,Tarım müdürleri,Müftüler…..
    Ya yorum yaparken azıcık düşünün be kardeşim……

    1. ya kardeşim iy güzel hoş konuştun da ama adam bi konu da haklı.. tamam okuduk 6 yıl ama nu adamların da hakkını yememek lazım diyen birisini ben hic görmedim…

     1. Yönetim, bir bilim dalı olalı çok oldu. Yönetim bilimlerinde lisansını tamamlamış, üstüne bir de yüksek lisans yapmış (toplamda 6 yıl) artı özel ya da resmi kurumlarda tecrübe edinmiş nice yönetici vasıflı insanlar dururken, son iki yılı klinik olmak üzere altı yıllık eğitim almış her şeyin en iyisini kendilerinin bildiğini zanneden doktorlara hastane yönettirmek çok mu akıllıca olurdu???

  2. Ya arkadaşlar isteyen istediğini yazsın neticede adamın varsa değil örgün eğitim, açıköğretim mezunu adam veya bayan gelir müdür olur, sizde 4 yıl 6 yıl tartışın… hepsi laf.. Türkiye’deki kaç tane yönetici layıkı ile atanıyor ki..
   en fazla %10 dur, tüm işide o %10 luk grup yapar kalanıda onların sırtından geçinir. kişiler işlerini layıkı ile yapsın kim ne alırsa alsın. ama dr da hakettiği parayı versin.

  3. Sevgili Dr. bey. Ben hastane müdürüyüm. 4 yıllık lisans hastane yönetimi bölümü sonra 2 yıl hastane ve sağlık yönetimi master ve yönetım alanında doktora yapıyorum. ve senın gibi doktorlara yönetım dersı veriyorum. Kimmiş hastane müdürü doktor bey?

   1. müdür bey ben senin işini yaparım ama sen benim yaptığım işi yapamazsın aramızdaki maaş farkı da bundan dolayı olabilmelidir.

  4. Belliki PRATİSYEN HEKİM sin sayın Umut bey, öncelikle tabloyu iyi incele kim kiden fazla kim kiden az alıyor ondan sonra yorum yap, ha hastane müdürü kimdir ne iş yapar demişsin; senin zihniyetindeki insanlar yüzünden hastanenin bütün angarya işlerini o yapar sen altını doldur. Okul mevzuuna gelince bende bir hastane müdürüyüm ve ne (ler) okuduğumu söyleyeyim sevgili kardeşim, sınava müraacaat hakkının olabilmesi için ortaokul mezuniyet notunun en az 3,8 olması gereken bir sınavla ortalama 5 bin kişinin içinden 30 kişinin alınıdığı bir sınavla sağlık meslek lisesine girersin millet 3 yıl lise okurken 4 yıl lise okursun (bizim dönemimiz için söylüyorum) mezun olunca sen meslek lisesi mezunuzsun senin puanını kkeseriz derler ünv. yerleştirilmezsin sonra bir sınava girer iyi bir puan alırsın ve atanırsın senin gibi zihniyette olanlar kendini normal insanlardan farlı görüp seni basit köle gözüyle değerlendirirler. Ha bide ne okuduğumuzu sormuşsun düz lise mezunu olduğun takdirde ankara hukuğu kazanabileceğim bir puanla 4 yıl sağlık memurluğu bölümünü okudum, üzerine 4 yıl kamu yönetimi okudum, sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans programını 3,8 gano ile bitirdim, AÖ sağlık kurumları işletmeciliği ön lisans okudum ve şu an işletme 3. sınıf öğrencisiyim yurt dışı yayınlamış 4 makale, ULuslararası kongrelerde 3 bildiri, yurt içi kongrelerde sunulmuş 5 bildirim var. Yani zannetmeyin ki memlekette bizden başka okkuyan yok biz altı yıl okuduk herkesten üstünüz bu enaniyetinize bir türlü anlam veremiyorum

  1. ewet bütün yük omuzlarımızda zaten biz külkedisindeki flimi canlandırıyoruz paşa vezire vezir bizlere herşeyi yapan biz ama bizim calışmalarımızı onlar yapmıs gibi ohh masallah bu kadar maas alsam gece gündüz calısırım almadan bu kadar çalısıyoruz helal olsun verenede alanada.

 3. Ya biz, Her gün ameliyathanelerde zehirlenen uzmanları puan kazansın diye çalışan anestezi teknisyenleri ne kadar alacak acaba…

  1. işi bırak özel hastaneye geç orada maximum 1500tl ye çalış sonra devletin değerini anla en kötü anestezi uzmanı özelde devletin 2 katı para kazanıyor devlet anestezi uzmanını zorla(zorunlu hizmet) çalıştırıyo sizi tutan yok ayrıca nasıl puan kazandırıyorsun anlamadım yoğun bakımda sabaha kadar hastamı bakıyorsun yoksa herhangi bir blok mu yapıyorsun mönitöre bakıp günde maximum iki saat çalışırsın uzmanın yarısı kdar para kazanırsın gözümüz yok keşke daha çok kazansan ama yinede işinin kıymetini bil boşa sallama

    1. semih bey rahat olsam zorla çalıştırılıyorum demem ama hiçbir teknisyen bana puan kazandırmıyor işlerini yapıyorlar abartmasınlar keşke anestezi teknisyeni olsaydım hiçbir riske girmeden çalışabilseydim keşke…

    2. ayrıca bahsettiğiniz durum yönetim kadrosu gibi bir durumsa ben doktor olarak kalmaya devam edicem siyasetçilerin oyuncağı olmuş zavallı bir çok meslektaşım bu işleri götürür

 4. bence bu sistemde hiç bir şey deyişmeyecek bu güne kadar hangi sözleşmeli
  personelin işine son verilmiş sadece 5 beş altı tane zengin memur yetiştirecekler
  onlarda fazla para aldıkları için dahada rahat edecek hiç bir iş yapmayacaklar
  Mağdur olan ve alay konusu edilen vekalet verilen Müdür ve Müdür yardımcıları
  olacak.

  1. hiçte bile o müdürde müd. yardımcısında aynı şekilde torpilli valla ben olsam torpilliyi orada barındırmam o koltukta hüküm sürdürtmem işi anlayana veririm sefasınıda o ceksin

 5. ya kardeşim ne idaresinden bahsediyosunuz hizmetlinin müdür yapıldığı bir yerde benden olsun canımı yesin işi bilsin bilmesin önemli değil bunlar için

 6. BURADAKİ ÜCRET TARTIŞMALARINI SAÇMA BULUYORUM. ASIL BEN TIP DOKTORLARININ İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIKLARINA KOŞARAK GİTMELERİNE BİR ANLAM VEREMİYORUM. DİĞER BİR KONU İSE BU GÖREVE ATANANLARIN NERDEYSE TAMAMI ESKİDENDE BAKANLIK BÜNYESİNDEKİ KURULUŞLARDA BU GÖREVLERİ YAPIYORLARDI. BUNLAR ÇOK BAŞARILIYDIYSALAR NEDEN BİRLİK KURMAYA GEREK GÖRÜLDÜ. YOK EĞER BAŞARILI DEĞİLLERDİYSE NEDEN YİNE BU ŞAHISLAR ATANDI.DİĞER BİR KONUDA: HASTANELERDEKİ SIRA DEVAM EDECEKMİ, YİNE TEDAVİ SKANDALLARI YAŞANACAKMI, HASTALARA BAKIM İÇİN HASTABAKICI İSTİHDAM EDİLECEKMİ YOKSA HASTALARIN TEDAVİ DIŞI VÜCUT TEMİZLİĞİ VE DİĞER BAKIMLARINI YAKINLARI OLAN REFAKATÇİLERMİ YAPACAK, TAHLİL VE TETKİK MATERYALLERİNİ HASTA YAKINLARIMI LABURATUVARLARA VERECEK,YİNE HEKİMLER HASTA YAKINLARINA BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA EDECEKLERMİ.YİNE HASTALARIMIZI ARADIĞIMIZ ZAMAN TLF LARA CEVAP VERİLMEYECEKMİ
  BENCE TARTIŞILMASI GEREKENLER BUNLAR VE BUNA BENZER HİZMET KALITESİ.AYRICA BU BİRLİKLERDE BİRDE ADALETSİZLİK VAR MESELA BAYBURT İLİNİ ELE ALALIM KAÇ HASTANE VAR BİRİ DİŞ OLMAK ÜZERE MERKEZDE 2 HASTANE PEKİ BU İKİ HASTANEYİ KAÇ KİŞİ YÖNETECEK 1- GENEL SEKRETER, 3 DAİRE BAŞKANI ŞUBE MÜDÜRLERİNİ SAYMIYORUM 2 BAŞHEKİM EN AZ 4 BAŞHEKİM YARD. 2 HASTANE MÜDÜRÜ EN AZ 4 MÜD YARD. 2 BAŞ HEMŞİRE EN AZ 6 BAŞ HEMŞİRE YARD. TOPLAMDA 24 KİŞİ YÖNETECEK İSTANBUL GİBİ SORUNLU BİR İLDE DAHA AZ KADROYLA DAHA FAZLA KURUMU YÖNETENLERLE AYNI ÜCRETİ ALMAK ADALETMİDİR. BAŞARI DENGESİ ADALETMİDİR.

 7. arkadaşlar müdür ve müdür yardımcısı arasındaki maaş farkıda ucurum aynı işi yapacak bu kadar fark olacak yanlış

 8. Gercekte böyle yorumlar yapmam sadece okumayı severim ancak anladım ki her kez bol ve yönet kurbanı olmuş okumanın bilimin ve birbirimize karsı olan saygımızı is ahlakımız ıbirbirimizin isine olan saygıyı yitirmisiz tıbbın bir bütün olduğunu bir bütün oldukça kuvvet oldugumuzu unuttuk. Artık herkez egitimini övmek zorunda kalıyor gercek egitim arttıkça mutavazilik artar öğreneceği daha çok şey olduğunu bildigi icin kendini cahil sanar ve bu egitimi alırken zorluğu bildigi icin diğer eğitimli kisilere saygı duyar.Herseyimiz para oldu etik degerlerimizi ayaklar altına aldınız bu yorumları yazan herkez böyle yönetilmeye mahkumdur. Sizin gibilerin sayısı ne yazık ki çok fazla o yüzden mecburi hizmetim bittikten sonra bu değerli mesleği bırakacağım bu dediklerimi de anlamiyacaksiniz biliyorum ama gene de yazıyorum.Böyle giderse ileride kendimizi emanet edecek ne Doktor ne Hemşire ne Teknisyen ne Yonetici ne Hastane müdürü bulacağız Allah sonumuzu hayır eylesin

 9. fizyoterapistlerden bahseden yok. tıp fakültesi puanıyla eşdeğer bir puan alıp ftr yaz oku sonra devlete girince de hemşireden veya 2 yıllık teknisyenden daha az maaş al bu haksızlık değil mi?

 10. Kimse hiçbir konuyu dr. iyi bilemez dr. vardır gerisi boştur. Tıp fakültelerinde hangi dersin içeriği bu ben çok merak ediyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir