PKK Hastane ve Okullara Gizlenerek Roketlerle Saldırı Yapıyor

Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı.

Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.

İşyeri Hekimi Olup İşyerine Gitmeyen Hekimler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, çeşitli illerde işyeri hekimliği yapıyor olarak görünmesine karşın, ilgili işyerine gitmeyen hekimler bulunduğu iddialarının araştırılması için Tabip Odalarına yazı gönderdi.

Çalışanlarının sağlığının korunması için görevlendirilen işyeri hekimlerinin ilgili işyerine bizzat gitmesi gerektiğine işaret eden TTB Merkez Konseyi, kayıtlı olduğu işyerine gitmeyen hekimlerin görevlerini yerine getirmedikleri gibi, ilgili işyerinde çalışanların koruyucu sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına da neden olduklarını kaydetti.

Yazıda, Tabip Odalarından bu görevi fiilen yerine getirmeyenleri saptayarak, disiplin soruşturması açması gerektiğine yer verilerek, bu konuda yapılan çalışmaların TTB Merkez Konseyi’ne aktarılması istendi.

“Büyüyünce Zayıflar” Diye Düşünmek Yanlış

Gelişmekte olan ülkelerde yetişen çocuklarda, aşırı kilo ve obeziteye daha çok rastlandığı tespit edildi. Bu durumun sebeplerini arasında, gelişmekte olan dar gelirli ülkelerde sağlıklı gıdalara daha zor ulaşıldığını ifade eden Op. Dr. Tufan Ergenç, “Sağlıklı gıdaya erişimin zor olmasının yanı sıra, bu ülkelerde yaşayan çocukların sınırlı geliri olan ebeveynleri de düşük maliyetli fırsatlardan yararlanmak durumunda kalıyorlar. Ülkedeki sağlıklı ürünlerin fiyatlarının daha yüksek olması, çocuğun bu ürünlerden mahrum kalarak kilo almasına yol açabiliyor ve obeziteye davetiye çıkartıyor” dedi.


ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ CİDDİYE ALMALI
Çocukluk çağı obezitesinin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Obezite Cerrahı Op. Dr. Ergenç, “Ebeveynler, çocuklarında obezite görülmesi durumunda kendilerini suçlu hissedebilirler. Fakat bunu dile getirmektense, ‘ileride değişir, büyüyünce zayıflar’ gibi cümlelerle bu durumu örtbas etmeye çalışabilirler. Ancak durumu iyi analiz etmek ve geç olmadan bir uzmandan destek almak gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.


EBEVEYNE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
“Sağlıklı gıdalara zayıf erişim, şehir hayatında egzersiz ve oyun için yeterli ve güvenli alan bulunmaması gibi bir çok neden çocuklukta obeziteye katkıda bulunabilmektedir” diyen Op. Dr. Ergenç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu durumda ebeveyne büyük görev düşmektedir. Çocukları için uygun imkan ve olanak sağlamaları hatta onlarla birlikte yürüyüş ve egzersiz yaparak onları desteklemeleri sürece yardımcı olacaktır.”

Çalışan İşe Giriş, Silah – Tüfek Ruhsatları ve Ehliyet Raporlarında Yeni Sorunlar

Sağlık Bakanlığı, “Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar” adıyla 02.05.2017 tarihinde yayınladığı yönetmeliğin ardından 30.09.2019 tarihinde “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”yi yürürlüğe koyarak, raporlarla ilgili yaşanan kargaşayı sona erdireceğine büsbütün artırmıştır.

Aile Sağlığı Merkezleri ve birçok sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul eden, hemen hemen her konuda, gerekli gereksiz ve belirsiz kriterlerle hazırlanmak zorunda kalınan rapor istemleri sağlık çalışanları ve örgütleri tarafından eleştirilmekteydi. Sağlık Bakanlığı’nın, raporlarda yaşanan kargaşanın giderileceği iddiasıyla, başta Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık örgütlerinin görüş, öneri, katkısını almadan bakanlığın bürokrat ve hukukçuları tarafından masa başında hazırlamayı tercih ettiği düzenlemenin sorunu gidermeyeceği açıkça görünmektedir.

Yayınlanan son yönergede yapılan kimi düzenlemeler, nitelikli bir sağlık hizmeti sunulmasının koşullarını ortadan kaldırdığı gibi, bazıları sağlık çalışanlarını oldukça zor durumda bırakacak düzeydedir.

Örneğin yönergede, çalışanların işe giriş, periyodik ve işten çıkış raporlarının, işyeri ve işçinin çalıştığı ortam görülüp değerlendirilmeksizin, işçi ölümlerinin her geçen gün arttığı bir ortam hiçe sayılarak içi boşaltılmış bürokratik bir rapora indirgenmiştir. Ayrıca rapor formatında sevk kutucuğunun konulmaması, sevklerin yapılmasına engel oluşturmuştur. Bu durum, kişinin sadece o işte çalışmasının sakıncalı bulunup bulunmadığı sonucu doğuracağından, hekimle raporu talep eden kişi arasında sağlık çalışanına şiddete varan ortam oluşturacağını düşünüyoruz.

Yine yönergede sürücü ve sürücü adayları raporları için yürürlükteki yönetmelik göz ardı edilerek, görme muayenesini sadece görme keskinliğine indirgenmiş, yönetmelikte yer alan göz dibi, görme alanı gibi muayeneler dikkate alınmamış, özenden kaçınılmıştır.

Birinci basamakta düzenlenecek raporlar için fotoğraf zorunluluğu kaldırılmış, ayrıca kişilerce ibraz edilen kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerin yanı sıra her türlü form ve beyannamenin de kimlik tespitinde kullanılabileceği düzenlenmiştir. Böylece, 5510 Sayılı Kanunun 67. maddesinde belirtilen ‘Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorunluluğu.’ düzenlemesiyle ile çelişerek kişinin kimliğinin açık edilmesinde sorunlara ortam oluşturulmuştur.

Birinci basamak sağlık hizmet birimlerinde, memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat raporu düzenleme işlemlerinde: ‘Rapor düzenlenebileceğine dair “İş Göremezlik Uygulaması Sistemi”nden ön izin alınamaması durumunda, en yakın veya ilgilinin seçeceği hastane başhekimliğine hastanın yönlendirilmesi.’  Kişinin muayenesinin ve gerektiğinde istirahat raporu düzenlenmesinin başhekimin koordinasyonunda yapılmasının nedeni anlaşılamamakla birlikte, düzenleme başhekimliklerin, kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde birinci basamağın verdiği raporlarda onay kurumu haline getirilmek istendiği manasını yaratmaktadır.

Ayrıca, silah ve tüfek ruhsatları için sağlık kurulu kararı gerekli olduğu halde yivsiz av tüfeği raporunun tek hekime indirgenmesi gibi çelişkili ve kamu yararı ile açıklanamayacağı gibi,bazı raporların düzenlenmesinde uzman hekim muayenesi için sevk seçeneklerinin olmaması bile son yayınlanan yönergenin gelişigüzel hazırlandığını göstermektedir.

Bu yönergenin, rapor düzenlenmesinde yaşanan sorunları çözemeyeceği gibi, birçok yeni sorunu ortaya çıkaracağı, sağlık çalışanlarının hastasıyla olan ortamını olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Yönetmelik ve en son yayınlanan yönergenin, Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık örgütlerinin görüş ve önerilerini alarak yeniden hazırlanmasının gerekli olduğunu düşünüyor, sağlık bakanlığını ivedilikle iş birliğine davet ediyoruz.

TTB – Aile Hekimliği Kolu 

İzmir’in Sağlığı Masaya Yatırıldı

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve ekibi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCAYI’ ziyaret etti.

Bakan KOCA, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklamada “AK Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sayın Sadık Doğruer ve Kiraz Belediye Başkanı Sayın Saliha Özçınar’ı konuk ederek İzmir ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk.” dedi.

İzmir’de sağlık sisteminde yeni değişiklikler yapılması planlanıyor.

Yeni Genel Müdür: Güçlü Bir İletişim İle Yeni Fikirlere Açık Olacağız

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, Genel Müdürlüğümüz personeliyle tanışma toplantısı düzenledi. Taşdemir, “Yeni bir şey yapabilir miyiz?, İyi bir fikrim var. Bizim çalışma politikamız olacak.” dedi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, Daire Başkanları Mutlu Kaya, Arife Arslan Bucak, Mustafa Örnek ve tüm personelin katılımıyla 09.10.2019 tarihinde Bakanlığın Konferans Salonu’nda tanışma toplantısı düzenledi. Sonrasında Daire Başkanlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) giden Genel Müdürümüz Taşdemir, burada görev yapan personel ile tanıştı.

“Güçlü Bir İletişim İle Yeni Fikirlere Açık Olacağız”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından sonra Genel Müdürlüğümüzde göreve başladığını belirten Genel Müdürümüz Taşdemir, “Bakanlığımızda çeşitli komisyonlarda ve komitelerde görev aldım. İstanbul’un Kurucu Halk Sağlığı Müdürlüğünü yaptım. Çalışma hayatım boyunca Bakanlığımızın içerisinde veya yakınında oldum. Şimdi de aranızda görevime devam edeceğim.” dedi.

Genel Müdürümüz Taşdemir, genel müdürlük olarak sürekli gelişime açık olunacağına dikkati çekerek konuşmasına şöyle devam etti: “Yeni bir şey yapabilir miyiz?, İyi bir fikrim var. Bizim çalışma politikamız olacak. Güçlü bir iletişim içerisinde yeni fikirlere açık şekilde çalışacağız.”

KPSS–2019/4 İle İlgili Bakanlığın Yayınladığı 3. Duyuru

KPSS–2019/4

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

DUYURU (3)

KPSS-2019/4 sonucuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin atama işlemlerinin, güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı daha önce duyurulmuştu.

Bu kapsamda güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlananların listesi 09.10.2019 tarihinde il sağlık müdürlüklerimize gönderilmiştir. Sözleşmeli sağlık personeli adaylarının göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1- Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlananların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları 11.10.2019 – 04.11.2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

3- Adayların, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 04.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

6- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından,  www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzundaki nitelik, şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

7- Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

8- Atanma şartlarını taşıyanlar için,  son göreve başlama tarihi 05.11.2019 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 04.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 30.12.2019 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 04.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11- Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; durumlarını belgelendirerek birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 30.12.2019 tarihinde göreve başlatılabilecektir.

12- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

13- Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra http://www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde yeniden duyuru yayımlanacaktır.

Ekler
Ek-1 Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Ek-2 Göreve Başlama İşlemlerine ait Form
Ek-3 Komisyon Listesi

09.10.2019

Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak

Sınırlarımızdaki terör tehditini sona erdirmek, vatanından sökülmüş milyonlarca insana güvenli bir hayat sağlamak, ailelerinden ve yuvalarından koparılmış yavrulara güvenli bir yuva oluşturmak, içinde bulunduğumuz coğrafyaya barış ve esenlik getirmek için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm askerlerimizin Allah yâr ve yardımcısı olsun.

Operasyon boyunca hekimlerimizle, sağlık personelimizle, UMKE ve 112 acil ekiplerimizle, kara ve hava ambulanslarımızla, bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle, mevcut tüm imkân ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız.

Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak.

Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman neferleriyle…

Sosyal medyada terör örgütü paylaşımı yapan 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

09.10.2019 tarihi itibari ile başlamış bulunan Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: “Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İstihdam Seferberliği 2019” kapsamında Türkiye olarak devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirten Selçuk, “Başta ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları olmak üzere 81 ilimizde düzenlediğimiz 769 Bilgilendirme Toplantısında 50 Bin 160 işverenle bir araya gelerek teşviklerimizi ve hizmetlerimizi tanıttık. Türkiye Genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcıyı ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar işe yerleştirme rakamlarımıza da olumlu yansıdı. 2018’in Ocak-Eylül döneminde 863 bin 375’i özel sektör işyerlerinde olmak üzere 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık etmiştik. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attık.”

“İşgücüne Nitelik Kazandırmaya Devam Ettik”

Bakan Selçuk, İŞKUR’un uyguladığı Aktif İşgücü Programlarına da değinerek, bu kapsamda düzenledikleri mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünün yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi. Bununla birlikte, Girişimcilik Eğitim Programlarının kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımız için önemini de vurguladı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 427 bin 134 kişiyi kurs ve programlardan yararlandırdıklarının bilgisini paylaşan Selçuk, şunları aktardı: “2002 yılında düzenlediğimiz kurs ve programlarımızdan 571’i kadın, 926’sı erkek olmak üzere bin 497 kişi yararlandı. 2018 yılında 284 bin 649’u kadın, 214 bin 285’i erkek olmak üzere 498 bin 934 kişi kurs ve programlarımıza katılım sağladı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 427 bin 134 kişiyi kurs ve programlarımızdan yararlandırdık. Bu kişilerden 222 bin 214’ü kadınlar, 191 bin 556’sı ise gençlerden oluşmaktadır. 85 bin 976 kişi Mesleki Eğitim Programlarımızdan, 304 bin 797 kişi ise İşbaşı Eğitim Programlarımızdan yararlanmıştır.

“Güçlü Yarınlar İçin Gençlerimizin Yanında Olduk”

81 İlde beyaz yakalı işgücünün ekonomik üretim potansiyelinin arttırılmasına ve sosyal bütünleşmeye katkı sağlayabileceği düşüncesiyle okuldan işe geçişi geliştirmek ve gençlere işgücü piyasasına girdikten sonra en iyi kariyer fırsatlarını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Şubat-Mart 2019 döneminde tüm illerimizde bulunan üniversitelerde “İŞKUR Kampüste” adıyla gerçekleştirdiğimiz 137 Kariyer günü etkinliğimizde 83 Bin 460 öğrenciyi Kurum hizmetlerimiz hakkında bilgilendirdik” diye konuştu. Bakan Selçuk ayrıca, istihdam seferberliği kapsamında bu yıl İŞKUR İl Müdürlükleri yöneticileriyle işyeri ziyaret hedefleri belirlediklerini ve bu işyeri ziyaretlerinde teşvikler ve hizmetlerin tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 528 bin 29 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini belirten Selçuk. “Bunlardan 61 bin 986’sı bizzat İŞKUR il müdürlerimiz, il müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ve hizmet merkezi müdürlerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir” dedi. Aynı süreçte İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla 3 milyon 513 bin 637 kişiyle toplam 5 milyon 470 bin 708 bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Selçuk, istihdamın artırılması için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.